Warsztaty

Zajęcia teatralno-lalkalskie

Zajęcia teatralne zapewniają wszechstronny rozwój dziecka: aparat mowy i dykcję, motorykę ciała, wyobraźnię, kreatywność, zdolności manualne, umiejętności społeczne, kompetencje emocjonalne, zdolności aktorskie.
Podczas warsztatów będziemy ćwiczyć umiejętności aktorskie, tworzyć lalki, kostiumy i scenografię, poznawać rodzaje lalek w teatrze oraz je animować, stworzymy aktorsko –lalkarski spektakl. Będziemy rozwijać umiejętności poprzez zabawę i twórczą ekspresję. Lalkarski charakter zajęć będzie urozmaicony również teatrem ruchu, gdyż będziemy łączyć te dwa – z pozoru różne – światy. Jedynym kryterium przyjęcia do grupy – jest chęć uczestniczenia w niej (ogranicza nas jednak liczba miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń).

Instruktorka

Ilona Wietocha

Dyplomowana instruktorka teatralna z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

„Teatr to moja pasja. W pracy z dziećmi kieruję się pedagogiką kreatywności, której głównym zadaniem jest odkrywanie teatru w sobie samym i dostrzeganie możliwości jakie daje wyobraźnia. Podczas zajęć ważne jest dla mnie poczucie akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika.”

Tel. 507 231 709

KOSZT: 110 zł / miesiąc

Wpłaty za zajęcia przez strefę zajęć (PayU) bądź na
nr konta: 97 8003 0003 2001 0007 9556 0002

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

ul. por. Jana Białka 9

Warsztaty