Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górze Kalwarii powołaliśmy przy naszej instytucji w 2007 roku. Pierwszych Słuchaczy było siedemnastu i to grono szybko rosło – obecnie środowisko uniwersyteckie to blisko 130 osób. Spotykamy się w każdy czwartek gotowi na wiedzę i inspirację. Wykładowcy to nasi Przyjaciele, niektórzy są z nami od lat! W ofercie uniwersytetu są też wycieczki, spektakle, koncerty – dzięki systematycznym spotkaniom Słuchacze budują wzajemne relacje i wzmacniają środowisko obywatelskie w Górze Kalwarii.
Pracujemy w systemie roku akademickiego – zajęcia zaczynają się w październiku a kończą w czerwcu z przerwą semestralną.

Rada Słuchaczy UTW w Górze Kalwarii

Elżbieta Kruszewska (przewodnicząca), Andrzej Szczepański (zastępca przewodniczącej), Elżbieta Michna, Teresa Kochańska-Madej, Krzysztof Serafin, Bronisław Kobrzyński, Maria Rafałowicz

Rada Naukowa

prof. dr hab. Ellina Łunarska-Borowiecka, prof. Tadeusz Stępień

Koordynatorka

Beata Polaczyńska

Opłata za semestr uczestnictwa wynosi 120,00 PLN

Udział w pojedynczym wykładzie 15 PLN
Zapraszamy!