Projekty

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii został beneficjentem konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

schemat Konwersja cyfrowa domów kultury:
Wsparcie tutora cyfrowego 
Szkolenie całych zespołów domów kultury
Zakup sprzętu 
Ścieżki specjalistyczne
Poznawanie narzędzi cyfrowych
Budowanie strategii cyfrowej instytucji
Konsultacje z ekspertem ds. dostępności
fot. nck.pl

Celem programu jest:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  •  doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.
Konwersja cyfrowa domów kultury – spot promocyjny

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło w sumie 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 grantobiorców – wśród których znalazł się nasz Ośrodek Kultury, otrzymaliśmy aż 92 pkt. i znaleźliśmy się na 25. miejscu. W wyniku przeprowadzonego konkursu Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 179 000 zł.
Nasz Ośrodek wzbogacił się o profesjonalny sprzęt do nagrywania i streamingu, dzięki czemu możemy być bliżej Was. Projekt zakładał również zbudowanie profesjonalnego portalu www i stworzenie cyfrowego archiwum społeczności lokalnej. Projekt „Wytwórnia Kultury” Ośrodek Kultury realizować będzie do końca sierpnia 2022 roku.

logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Flaga Polski i napis: Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury