Aktualności

Konwersja cyfrowa – Wytwórnia Kultury

10.07.2022

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii został beneficjentem konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło w sumie 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 grantobiorców – wśród których znalazł się nasz Ośrodek Kultury, otrzymaliśmy aż 92 pkt. i znaleźliśmy się na 25. miejscu. W wyniku przeprowadzonego konkursu Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 179 000 zł.
Nasz Ośrodek wzbogaci się o profesjonalny sprzęt do nagrywania i streamingu, dzięki czemu będziemy mogli być bliżej Was. Projekt zakłada również zbudowanie profesjonalnego portalu www i stworzenie cyfrowego archiwum społeczności lokalnej. Projekt „Wytwórnia Kultury” Ośrodek Kultury realizować będzie do końca czerwca 2022 roku.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.