Warsztaty

Studium portretu

Uczestniczki i uczestnicy zajęć nauczą się, jak szkicować i malować portret modela przy użyciu ołówka oraz farb olejnych.

Instruktor

Leszek Stępień

KOSZT: 100 zł / miesiąc

Pracownia artystyczna

Dominikańska 14/18

Warsztaty