Projekty

Dziedzictwo

Dziedzictwo to wieloznaczeniowy projekt, który realizujemy w związku z zarządzaniem zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.

Priorytetem dla nas jest utrzymanie gotyckiego zamku w dobrym stanie i udostępnianie obiektu dla zwiedzających. Od roku 2020 prowadzimy inwestycje finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrona zabytków, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminę Góra Kalwaria oraz Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Zabezpieczyliśmy mur wschodni, w dwóch etapach przeprowadziliśmy remont murowanego mostu i drogi prowadzącej na zamek, jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji na dalsze realizacje.

W 2020 roku z programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury udostępniliśmy edukacyjną platformę cyfrową promującą historię i dziedzictwo zamku na tle regionu i całej Europy. Animacje 3D, filmy, warstwa opisowa przekazują ciekawe informacje w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Platformę cyfrową wzbogaciliśmy o filmy o rzemiosłach, które w średniowieczu znane były w Czersku – sfinansowaliśmy to zadanie oraz czerski jarmark rzemiosł w roku 2021 z programu Etno Polska Narodowego Centrum Kultury.

6 września rozpoczęliśmy II etap prac remontowych. Tym razem dokończymy konserwację murowanych elementów mostu, konserwację przejdzie metalowa balustrada i dawny blask odzyska wnęka z inicjałami FB – Franciszek Bieliński, Starosta czerski, fundator mostu. Łączny koszt dwóch etapów prac budowalnych i konserwatorskich przy moście w roku 2021 i 2022 przekroczy milion złotych. Dotacje na dwa kolejne etapy przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Ochrona zabytków, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Gmina Góra Kalwaria. Autorem projektu całości prac jest pracownia Nowy Zamek z Warszawy, Wykonawcą dwóch etapów wyłonionym w drodze zamówienia publicznego firma Nobile Polska Sp. z o.o

Realizatorem całości prac jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

Projekt prac remontowych Zamku w Czersku realizowany jest z programu: „Ochrona Zabytków” na rok 2022 i dofinansowany jest ze środku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przed nami kolejne wyzwania – zamek i jego historia to dla nas nieustająca inspiracja!