Projekty

Dziedzictwo

Dziedzictwo to wieloznaczeniowy projekt, który realizujemy w związku z zarządzaniem zamku Książąt Mazowieckich w Czersku.

Priorytetem dla nas jest utrzymanie gotyckiego zamku w dobrym stanie i udostępnianie obiektu dla zwiedzających. Od roku 2020 prowadzimy inwestycje finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrona zabytków, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminę Góra Kalwaria oraz Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Zabezpieczyliśmy mur wschodni, w dwóch etapach przeprowadziliśmy remont murowanego mostu i drogi prowadzącej na zamek, jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji na dalsze realizacje.

W 2020 roku z programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury udostępniliśmy edukacyjną platformę cyfrową promującą historię i dziedzictwo zamku na tle regionu i całej Europy. Animacje 3D, filmy, warstwa opisowa przekazują ciekawe informacje w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Platformę cyfrową wzbogaciliśmy o filmy o rzemiosłach, które w średniowieczu znane były w Czersku – sfinansowaliśmy to zadanie oraz czerski jarmark rzemiosł w roku 2021 z programu Etno Polska Narodowego Centrum Kultury.

Przed nami kolejne wyzwania – zamek i jego historia to dla nas nieustająca inspiracja!