Film

Studio filmowe

Dzięki grantowi od Narodowego Centrum Kultury tworzymy w naszym Ośrodku profesjonalnie wyposażoną przestrzeń do nagrywania filmów i streamingu online oraz szkolimy naszą kadrę. Wszystko po to, by być jeszcze bliżej Was i proponować Wam materiały najwyższej jakości.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.