Film

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

NHEF to ogólnopolski program edukacji filmowej realizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty we współpracy z kinami i domami kultury. Pokazy w ramach programu są realizowane od października do kwietnia (raz w miesiącu), a każdy z nich poprzedzony jest prelekcją. Filmy pogrupowano w cykle dopasowane do etapu nauczania (od przedszkola do szkół ponadpodstawowych).

Seanse dopełniają prelekcje, dyskusje i propozycje warsztatów plastycznych, karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne. Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 ruszyły!

W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”.

Szczegółowe informacje o programie oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli dostępne są na stronie: www.nhef.pl

Spotkania